Faculty Directory

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Name Department Office Email/Phone
Geoff Ward Criminology, Law and Society 2317 SE II gward@uci.edu
(949) 824-4695
John M. Whiteley 266 SEI whiteley@uci.edu
(949) 824-6281
Kirk Williams Criminology, Law and Society 3309 SE II kirkrw@uci.edu
(949) 824-7435
Karna Wong Urban Planning and Public Policy 203 Social Ecology I karna.wong@uci.edu
(949) 824- 9337